Stanowi jeden z poważniejszych biopsychospołecznych problemów ludzkości. Liczba osób z nadwagą i otyłością zwiększa się w bardzo dużym tempie i osiągnęła w krajach rozwiniętych cechy epidemii.

Zwiększa się również liczba odchudzających się. Prawie 90% kobiet przyznaje się, że odchudzało się przynajmniej raz w życiu, nieco mniej 70% potwierdza kilkukrotne stosowanie diet odchudzających. Wiele z nich, ma przekonanie ciągłego bezskutecznego poczucia bycia na diecie. Towarzyszące im myśli dotyczące odchudzania oraz niektóre ich zachowania sprawiają, że osoby te tracą wiarę w osiągnięcie sukcesu.

Stosowane kuracje odchudzające często nie są celem samym w sobie. Dążenie do zmniejszenia masy ciała wynika przede wszystkim ze stanu zdrowia bądź braku satysfakcji z własnego wyglądu, chęci zachowania sprawności fizycznej, czy też potrzeby lepszego samopoczucia.

Jak powszechnie wiadomo otyłość jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym również psychologicznymi. Wśród nich szczególną rolę odgrywa typ osobowości, przekonania i oczekiwania jednostki, przeżywane emocje, odczuwany stres także sposoby radzenia sobie z nim. Te psychologiczne czynniki, a przede wszystkim niskie poczucie własnej wartości i skuteczności oraz nieumiejętność aktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W trakcie których towarzyszą im negatywne emocje, głównie w postaci lęku, mogą sprzyjać nadmiernemu jedzeniu i tym samym wpływać na efektywność leczenia otyłości.

Jednakże w walce z otyłością ważne jest nie tylko leczenie, ale również utrzymanie masy ciała poprzez radykalną zmianę stylu życia na prozdrowotny tj.: zwiększenie wysiłku fizycznego i wprowadzenie zasad racjonalnego odżywiania. Ze względu na różnorodne powikłania związane z otyłością istotną rolę odgrywa profilaktyka, gdyż łatwiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć.

W sytuacji, gdy dotychczas nie znaleziono skutecznych sposobów walki z nadmierną masą ciała alternatywą wydaje się zmiana zachowań zdrowotnych w zakresie racjonalnego odżywiania się, która może być dobrym sposobem zapobiegania nadwadze i otyłości, a tym samym procesem sprzyjającym zdrowiu, zwłaszcza gdy zawodne okazują się tradycyjne wzorce żywienia w rodzinie i gdy środki masowego przekazu zalewają społeczeństwo ogromną ilością porad odchudzających.

Skomentuj przez Facebooka

Gabinety: Pleszew, Kalisz, Września, Jarocin, Konin

ActMedia © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie artykułów w całości lub we fragmentach bez zgody jest zabronione.